სდფსაფდღეს წარმატებით დაიწყო დირექტორთა და მენეჯერთა (CEO) სასერტიფიკატო პროგრამის განხორციელება; 🔷პირველ შეხვედრას უძღვებოდა GIONFE-ს გენერალური დირექტორი - ბაჩო ხუროშვილი; სატრენინგო მოდული ეხებოდა: 🔶„მენეჯმენტი, ორგანიზაციული განვითარება და ორგანიზაციუ - კიბე

დღეს წარმატებით დაიწყო დირექტორთა და მენეჯერთა (CEO) სასერტიფიკატო პროგრამის განხორციელება;
პირველ შეხვედრას უძღვებოდა GIONFE-ს გენერალური დირექტორი - ბაჩო ხუროშვილი;
სატრენინგო მოდული ეხებოდა:
„მენეჯმენტი, ორგანიზაციული განვითარება და ორგანიზაციული პოლიტიკის ადმინისტრირება“

მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია კომენტარის დატოვება

კომენტარები

გიორგი პაპაშვილი
გიორგი პაპაშვილი
კვირა, 19 მარტი 2023 22:18
bravooo\