ტესტი (5) - კიბე

ბეჯი არის პლატფრომაზე დარეგისტრირებული მომხმარებლის ცოდნის, კვალიფიკაციის და გამოცდილების მიხედვით მინიჭებული ციფრული სტატუსი.

მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია კომენტარის დატოვება