მომხმარებლის პროფილი - კიბე

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

ნია სალდაძე

ნია სალდაძე

გერმანული, ინგლისური, რუსული
თბილისი
საერთაშორისო ურთიერთობები
სოციალური მეცნიერებები და მენეჯმენტი
ბაკალავრიატი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
85
Evolution Georgia
თამაშის წარმდგენი
09-2019
05-2022

ბეჯები

მომხმარებელს არ აქვს მიღებული არცერთი ბეჯი