ბრიტანული-საპარლამენტო დებატები

ბრიტანული-საპარლამენტო დებატები

საქართველოს საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია 1998 წლიდან ახორციელებს საგანმანათლებლო დებატების პროგრამას. ბრიტანული-საპარლამენტო დებატები არის დებატების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და საინტერესო დებატების ფორმატი. დებატში მონაწილეობს 4 გუნდად გაყოფილი 2 მხარე, პოზიცია და ოპოზიცია. ეს წარმოადგენს კოალიციური მთავრობის და კოალიციური ოპოზიციის მოდელს, რომლის ფარგლებშიც დებატობენ მონაწილეები.
დავით შერვაშიძე

დავით შერვაშიძე

მონაწილე