საიტის სრული ინსტრუქცია

საიტის სრული ინსტრუქცია:

https://drive.google.com/file/d/12aZSnAiPg-lN1E1oVt_fdTMl8RcAGK6_/view?usp=sharing

 

KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page1

 

2.KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page2

 

3KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page3

 

4KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page4

 

5KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page5

 

6KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page6

 

7KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page7

 

8KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page8

 

9KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page9

 

10KIBEFUND.ORG პრეზენტაცია Page10