დააფინანსე სწავლა

629.1
ქულა

ეკატერინე როგავა

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Engineering - Chemical

მაგისტრატურა

728.3
ქულა

ანა როგავა

Harvard University

Classics & Ancient History

507.9
ქულა

ეკატერინე როგავა

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

Archaeology

552.4
ქულა

ნინო როგავა

Yale University

Archaeology