დააფინანსე სწავლა

ეკატერინე როგავა

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

ქიმიური ინჟინერია

მაგისტრატურა

ანა როგავა

Harvard

კლასიკური და ანტიკური ისტორია

ეკატერინე როგავა

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

არქეოლოგია

ნინო როგავა

Yale University

არქეოლოგია

ამირან მახარაშვილი

Some uni

თელავოლოგიის

დოქტორანტურა