წესები და პირობები

სანამ დაიწყებთ ვებგვერდის გამოყენებას (შემდგომში "მომსახურება"), წარმოდგენილს ჩვენი კომპანიის მიერ (შემდგომში "ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენი"), გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხეთ ხელშეკრულების პირობები (შემდგომში "პირობები").

ამ სერვისით სარგელობით და გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების პირობებს. თუ არ ეთანხმებით რაიმე პირობას, შეგიძიათ უარი თქვათ ჩვენს მომსახურებაზე.

მომხმარებლის რეგისტრაცია

მომხმარებელი ვალდებულია პლატფორმით სარგებლობისთვის მიუთითოს რეალური მონაცემები — საკონტაქტო ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი.
რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.

მომხმარებლის სახელი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი. პაროლი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს, ციფრებს და სხვა სიმბოლოებს.

აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის არაეთიკური და შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.

ერთ ფიზიკურ/იურიდიულ პირზე ნებადართულია მხოლოდ ერთი მომხმარებლის/პროფილის რეგისტრაცია.

მომხმარებელი სრულად პასუხისმგებელია, როგორც პირად ანგარიშზე, ასევე ყველა იმ აქტივობაზე, რაც ხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშით ვებ-გვერდზე ყოფნის დროს, ან მომხმარებლის პირადი ანგარიშის მეშვეობით ჩვენი ვებ გვერდით სარგებლობის დროს.

დაფინანსება

გადახდა შესაძლებელია საკრედიტო / სადებეტო ბარათებით,

საიტზე გადახდა შეგიძლიათ ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული VISA ან MasterCard-ის ტიპის ბარათით.

ბარათით გადახდისას მომხმარებელი  იხდის ბანკის დაცულ გვერდზე. ჩვენი საიტი არ ინახავს თქვენი ბარათის არანაირ მონაცემებს.

ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევცვალოთ პირობები ნებისმიერ დროს. თუ ხელშეკრულების პირობებში განხორციელდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მის ძალაში შესვლამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე რეგისტრირებული მომხმარებელიბისათვის დაგზავნილი იქნება შეტყობინება ამის შესახებ, ასევე ცვლილებები გამოქვეყნებული იქნება ვებ გვერდზე. მნიშვნელოვანი ცვლილებების შინაარსი რჩება ჩვენი შეხედულებისამებრ .

გამოხმაურება
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.