ახალი ამბები

FLEX მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა

FLEX ანუ მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა არის სკოლის მოსწავლეებისთვის შესაძლებლობა ისწავლონ ამერიკის სკოლაში და იცხოვრონ ამერიკულ ოჯახში 1 აკადემიური წლის განმავლობაში.

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 9-11 კლასის მოსწავლეებს. ყოველწლიურად განისაზღვრება კონკრეტული პერიოდი, რომელიც განსაზღვრავს ვის აქვს მონაწილეობის უფლება.