პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება

რეგიონი: ქვემო ქართლი, მარნეული

ტელეფონი: +995 557 66 96 51

მისამართი:  კოსტავას ქუჩა #34

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.


რა ასაკობრივ ჯგუფზე მუშაობთ

ყველა ასაკობრივ ჯგუფთან!

დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ. (შექმნის მიზეზი, სამომავლო გეგმები, ხედვა და სხვა.

1. ორგანიზაციის ხედვა - აქტიური და ძლიერი საზოგადოება დემოკრატიული
განვითარებისთვის.

2. ორგანიზაციის მისია - საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდა, გააქტიურება და სამოქალქო ჩართულობის გაზრდა გადაწყვეთილებების მიღების პროცესში.

3. ორგანიზაციის ძირითადი სამუშაო მიმართულებები:
ადამიანის უფლებები
გენდერული თანასწორობა
სამოქალაქო განათლება და აქტივიზმი
სამოქალაქო ინტეგრაცია
ევრო–ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია