ევროპელ ინიციატორთა ასოციაცია

ევროპელ ინიციატორთა ასოციაცია
ევროპელ ინიციატორთა ასოციაცია
AEI
418470611
598807227
გორი
211

ევროპელ ინიციატორთა ასოციაცია 2017 წლის სექტემბერში ქალაქ გორში ადგილობრივი ახალგაზრდების მიერ დაარსდა, რომლის მიზანიც შიდა ქართლის რეგიონში სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა, არაფორმალური განათლების პოპულარიზება და ადგილობრივ ახალგაზრდებში ეროვნული და დასავლური ღირებულებების განმტკიცებაა.