ელენე გოგიძე

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

ელენე გოგიძე

ელენე გოგიძე

თბილისი
303
შენობების სისტემების ინჟინერი
თავისუფალი უნივერსიტეტი
დღემდე
ბაკალავრიატი