ივერი შაინიძე

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

ივერი შაინიძე

ივერი შაინიძე

თბილისი
337
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
09-2019
დღემდე
ბაკალავრიატი