მარიამ ჯერანაშვილი

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

მარიამ ჯერანაშვილი

მარიამ ჯერანაშვილი

თბილისი
329
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი