მომხმარებლის პროფილი - კიბე

შეგროვებულია საჭირო თანხა
2,700.00 250,000.00 დააფინანსე სწავლა
1%

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია.

550.00 21,500.00 დააფინანსე სწავლა
3%

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია.

შეგროვებულია საჭირო თანხა
19,448.00 95,000.00 დააფინანსე პროექტი
20%

orem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია.

ეკატერინე როგავა

ეკატერინე როგავა

ალბანური, დანიური, კორეული
თბილისი
ლინგვისტიკა
ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ბაკალავრიატი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
484

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია.

იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა.მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია.

განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.

ფილოლოგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
01-2003
06-2007

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
07-2008
დღემდე
შპს განათლება
01-2011
08-2018

შპს ახალი სამსახური
03-2020
დღემდე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის ბაკალავრი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის მაგისტრი

ბეჯები

მენეჯმენტი3
ეკონომიკა2
საერთაშორისო ურთიერთობები2