დავით შერვაშიძე

შეგროვებულია საჭირო თანხა

This user haven't received any donations yet

შეგროვებულია საჭირო თანხა
0.00 5,000.00 დააფინანსე პროექტი
0%
დავით შერვაშიძე

დავით შერვაშიძე

თბილისი
837

დავით შერვაშიძე

პროგრამის ოფიცერი - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი

2009 წლიდან ხელმძღვანელობს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ახალგაზრდულ პროგრამებს. 2003 წლიდან ჩართულია საგანმანთლებლო დებატების პროგრამაში. არის დებატების ახალი ფორმატის ავტორი და ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების პროექტის მენეჯერი, რომელიც უკვე 10 წელია მიმდინარეობს. პროექტში მონაწილეობენ საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდა წარმომადგენლები.

2005 წელს გაიმარჯვა FLEX-ის პროგრამაში და სკოლა დაასრულა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

არის აშშ მთავრობის გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთა ასოციაციის(EPAG) მრჩეველთა საბჭოს წევრი.

IRI
01-2009
დღემდე

EPAG
01-2017
მისაღებად მიმართეთ ავტორს
1 მონაწილე
მისაღებად მიმართეთ ავტორს
1 მონაწილე